Dinamització local agroecològica

La nostra principal línia de treball és la Dinamització Local Agroecològica (DLAe), una metodologia innovadora i, alhora, un nou paradigma de desenvolupament local, que integra tres aproximacions, teòriques i aplicades, complementàries i amb manifesta voluntad transformadora: Agroecologia i Sobirania Alimentària; Economia cooperativa, Social i Solidària; i Economia Feminista.

Aquesta estratègia d’intervenció local es caracteritza per impulsar processos d’acció-reflexió-acció basats en l’ús de tècniques participatives; i en donar protagonisme i centralitat a la pagesia local i les seves necessitats.

En aquests processos fomentem la creativitat social per arribar a consensos amplis en els quals participa la pagesia, les administracions públiques, entitats organitzades i societat en general. Tot plegat amb la finalitat, no “només” de transformar els sistemes alimentaris locals, sinó també per tal de promoure la cohesió territorial, la justícia social i la conservació dels ecosistemes.

Proposem diferents tipologies d’intervenció al territori a través de la DLAe:

  • Assessorament i consultoria: introducció als elements que cal considerar per dur a terme un projecte de Dinamització Local Agroecològica. Aquest assessorament es tradueix en una petita formació personalitzada i adaptada al projecte que es vol desenvolupar.
  • Acompanyament: seguiment i suport en l’execució de totes o algunes de les fases d’un projecte de Dinamització Local Agroecològica.
  • Implementació: participació directa en l’execució d’alguna o totes les fases d’un projecte de Dinamització Local Agroecològica, des del disseny fins a l’avaluació.

Coneix els nostres projectes