Per promoure la Transició Agroecològica en l’àmbit local mirem de treballar amb tota la diversitat d’agents socials implicats en la construcció de xarxes alimentàries locals, alhora que intentem donar protagonisme al sector primari.
Per contribuir a la multiplicació i consolidació dels projectes de producció agroalimentària i entitats de base que promouen l’agroecologia, la sobirania alimentària i l’Economia Social i Solidària procurem que es destinin a aquesta finalitat cada cop més recursos públics. Això es tradueix en que habitualment qui ens contracta són administracions públiques d’àmbit local o d’abast territorial més ampli, ja sigui via licitacions o accedint a subvencions i ajuts públics.