Entrada en funcionament del programa Strapi de gestió de projectes cooperatius.

Arran de terra ens trobem en un moment de creixement de la cooperativa, tant pel que fa a l’equip com als projectes que portem endavant. Lligat a aquest augment de la complexitat, vàrem veure que ens calia enfortir les eines digitals de gestió i planificació amb les que treballem, per tal de millorar la nostra organització interna i optimitza-la. Per aquest motiu, durant el darrer any hem estat desenvolupant i implementant una eina de millora de la gestió de la cooperativa, basada en el software Strapi i Vue, per tal d’adaptar-la a les necessitats de la cooperativa.

Per fer-ho, hem treballat amb Resilience, cooperativa que aposta per la resiliència comunitària, el disseny regeneratiu i l’economia social i solidària, la qual desenvolupa software ètic i amb codi lliure i que treballa dins del mercat social.

L’eina ens permet fer el seguiment i control econòmic i fiscal de la cooperativa, la gestió de projectes i persones treballadors així com la coordinació de calendaris, entre d’altres. El seu desenvolupament ha tingut el suport de l’Ajuntament de Barcelona, en el marc de la subvenció que vàrem rebre per l’enfortiment i reactivació de les entitats de l’economia social i solidària.