Project Description

La Marmita: Assessoria interdisciplinar per a la transició agroecològica del sistema alimentari

El projecte consisteix en la creació d’una assessoria integral per acompanyar la transició agroecològica de les cuines per a col·lectivitats. Aquesta transició contribuirà a enfortir econòmicament una cadena alimentària de país sostenible a tots els nivells, clau per fer front a l’emergència climàtica i garantir l’accés de la població a una alimentació saludable.

El projecte de l’assessoria està relacionat amb les següents activitats prioritàries:

  • Digitalització i innovació tecnològica: l’assessoria s’articula al voltant d’una plataforma digital que acollirà els processos de consultoria i formació, serà plataforma d’incidència i sensibilització, i tindrà i promourà espais de trobada virtuals de suport i ajuda mútua entre els agents en procés de transició. Alhora, recollirà i agruparà dades dels diferents processos per generar informes dels processos de transició i els seus impactes ecosocials i econòmics reals.
  • Consum responsable: un dels pilars del projecte és el foment del consum responsable a escala mitjana per a les col·lectivitats d’una unitat territorial (barri, municipi o comarca) mitjançant els circuits curts.
  • Distribució de productes als consumidors de manera sostenible: un dels aspectes que l’assessoria aborda és la contribució a generar un model de distribució dels productes que fomenti l’eficiència i la sostenibilitat, arrelats al territori i justos per a les persones.

Agents implicats

Documentació

  • Menú 2030. Transformar el menú para transformar el modelo alimentario [pdf]

Més informació