Project Description

Montseny

Foment de la transició agroecològica a la Reserva de la Biosfera del Montseny

Des de mitjans del 2020 estem treballant en la promoció de la transició agroecològica del Montseny. Fins ara hem realitzat, per encàrrec de l’òrgan gestor del parc, l’actualització del cens ramader, i una diagnosi de la situació de la ramaderia extensiva. La previsió és que el projecte tingui continuïtat aquest 2021 i durant els propers anys. Per una banda, amb la creació d’un servei integral d’acompanyament al sector primari que treballa dins els límits de la Reserva de la Biosfera; i, per l’altra banda, en el disseny i la implementació d’un Pla d’Acció orientat a millorar la viabilitat econòmica, ecològica i social del sector primari del massís.

Agents implicats

Documentació

  • Diagnosi de la ramaderia extensiva al Parc Natural del Montseny (febrer 2021) [pdf]

  • Cens de la ramaderia extensiva del Parc Natural del Montseny (febrer 2021) [pdf]

Projecte finançat per: