Project Description

Edible Cities Sant Feliu de Llobregat

El projecte EdiCitNet té com a objectiu dissenyar i implementar, de forma participativa Solucions per a Ciutats Comestibles mitjançant la creació d’una Xarxa de Ciutats Comestibles. Aquestes comprenen qualsevol forma de producció, distribució o consum d’aliments a la ciutat, com per exemple els horts comunitaris, l’apicultura urbana, els jardins verticals o altres esdeveniments relacionats amb el menjar de proximitat. Aquestes activitats generen benestar social gràcies a les millores climàtiques i a l’augment de biodiversitat, l’augment de la cohesió social a la ciutat, el suport a l’economia verda local i a l’aprofitament dels recursos en cicles tancats.

Concretament a Sant Feliu, es tracta d’un projecte integral de Dinamització Local Agroecològica que té per objectiu promoure la Transició Agroecològica del sistema alimentari de l’àmbit d’influència de Sant Feliu de Llobregat, amb especial èmfasi fer de Sant Feliu una “ciutat comestible”. El projecte busca fer un mapeig diniciatives, donar-les a conèixer i coproduir i intercanviar coneixements així com donar suport a la implantació de noves accions i el disseny de polítiques públiques alimentàries.