Project Description

Einateca Agroecològica

L’Einateca agroecològica és un projecte d’intercooperació de l’Aresta, Pam a Pam i Arran de terra que va nèixer amb l’objectiu de donar suport a la creació d’eines col·lectives per les xarxes agroecològiques del territori català.

Es basa en tres línies d’acció basades en necessitats estratègiques prèviament detectades i que es retroalimentem entre elles:

  • Suport a la distribució agroecològica, amb especial èmfasi en l’enfortiment dels projectes que ja estan en marxa i la promoció de la intercooperació dels nodes territorials.
  • Suport a la visibilització de les xarxes agroecològiques, a la comunicació i la generació de suport mutu entre les xarxes.
  • Enfortiment dels vincles entre l’agroecologia i l’economia solidària, creant espais de diàleg i eines útils per apropar aquests dos moviments.

Fruit d’aquest treball amb les xarxes i entitats, s’ha obert la plataforma virtual Einateca Agroecològica, un portal que ofereix a les xarxes alimentàries locals i als projectes d’abastiment agroecològics eines i recursos per afrontar de manera col·lectiva els reptes del sector i generar suport mutu entre les persones i les entitats que en formen part.

Agents implicats

Documentació

  • Recursos de l’Einateca agroecològica per a la producció, distribució i consum [link]

Més informació