Project Description

Diagnosi de la situació i recomanacions per la transició cap a menjadors ecològics i de proximitat als micropobles

Des de l’Associació de Micropobles de Catalunya es proposa realitzar un diagnòstic de la situació dels menjadors escolars als micropobles que formen part de l’associació per tal
d’elaborar un pla d’acció per avançar en la consecució de menjadors escolars de proximitat i/o ecològics.
L’objectiu general d’aquesta proposta és recollir informació rellevant que sigui d’utilitat pels agents implicats en els menjadors escolars dels micropobles. Aquesta diagnosi servirà per avaluar les potencialitats i reptes d’avançar cap a models de menjadors escolars que prioritzin el producte local i ecològic, i poder fer recomanacions.

Agents implicats