Project Description

Indicadors de Sobirania Alimentària a Catalunya

Aquest informe, fruit d’un treball col·lectiu, és una actualització de l’informe Arran de terra. Indicadors participatius de Sobirania Alimentària a Catalunya. L’informe té l’objectiu de diagnosticar la situació actual del sistema alimentari de Catalunya, des de la perspectiva de la Sobirania Alimentària. La finalitat és dotar-nos de dades que ens permetin referendar, afinar o refutar les intuïcions, percepcions i relats que, construïm dia a dia, les persones que treballem per fomentar uns sistemes alimentaris locals més justos i sostenibles. Pretén analitzar el context actual, incorporant qüestions emergents que han adquirit rellevància en els darrers anys, com ara les relacionades amb l’emergència alimentària o el desenvolupament de determinats circuits curts de comercialització. El resultat és una nova bateria de dimensions, atributs i indicadors, que permet avaluar el nostre sistema alimentari des de la perspectiva de la Sobirania Alimentària, tenint en compte la seva complexitat.

Els 39 indicadors estan classificats en 8 dimensions, que engloben els principals elements que defineixen el sistema alimentari català des de la perspectiva de la Sobirania Alimentària. Les dimensions estudiades són les següents:

  • Medi rural viu
  • Medi rural productiu
  • Dones, medi rural i Sobirania Alimentària
  • Control popular del sistema alimentari
  • Sector agroecològic
  • Educació per la Sobirania Alimentària
  • Dret a l’alimentació
  • Conservació dels recursos naturals

Entra a la web dels Indicadors de Sobirania Alimentària per a més informació.

Agents implicats

Documentació

Més informació