Project Description

Arran de terra és una de les entitats que imparteix docència en el marc del programa “IHP Food Systems: Agriculture, Sustainability and Justice“, que coordina la Fundació SIT Study Abroad i World Learning SCCL, una institució educativa acreditada centrada en el desenvolupament internacional, l’educació i els programes d’intercanvi amb seu a Brattleboro, Vermont, Estats Units. A Catalunya, l’entitat que coordina el programa és la cooperativa La Hidra.

Es fa una edició a la primavera i l’altra a la tardor.

Agents implicats

Més informació