Project Description

Eix Muntanya

El projecte consisteix a identificar, posar en valor, consolidar i aprofitar el potencial que tenen els «barris de muntanya de Barcelona» per fomentar la Transició Agroecològica de la ciutat, per mitjà de la promoció de l’Agroecologia i l’ESS. Per assolir aquest objectiu s’estan desenvolupant diverses línies de treball, com ara enfortir els nodes d’interacció d’Agroecologia Urbana presents als barris de muntanya; promoure la regeneració agroambiental de la franja de transició entre Collserola i la trama urbana de la ciutat; i acompanyar a les entitats que desenvolupin projectes de foment de l’agroecologia en aquest territori, amb l’objectiu d’aterrar i concretar les seves propostes i fomentar la professionalització.

Agents implicats

Més informació