Vam iniciar el projecte el 2016 i està previst que la primera etapa d’execució, que consta de quatre fases, acabi el 2020. En la Fase I (2016) vam realitzar una diagnosi tècnica de la situació de la pagesia i l’activitat agrària que es desenvolupa dins els límits del Parc Natural (PN), i vam crear grups de treball amb la pagesia per tirar endavant accions encaminades a millorar la viabilitat dels seus projectes de producció agrària. La Fase II (2017) consisteix a fer una diagnosi participativa del sistema alimentari de l’àmbit d’influència del PN, i en dissenyar un Pla d’Acció per promoure la transició agroecològica a Collserola.

Aquí podeu consultar un resum del projecte.

El projecte el desenvolupem en col·laboració amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i els Ajuntaments de St. Cugat del Vallès i Barcelona.

Anuncis